יום שבת, 5 באפריל 2014

לנשים אין זכות מוסרית לשלוט? – תגובה למאמרו של דב הלברטל

דב הלברטל טוען במאמר נטול יושר אינטלקטואלי שתי טענות – האחת היא שנשים רבות תגענה למוקדי שליטה בעידן זה כי הן מצטלמות טוב יותר; השניה היא שמאחר ונשים בעמדת שליטה תקבלנה החלטות שמהן יושפעו רק גברים, דוגמת יציאה למלחמה, בניית מחלפים ופרויקטים לשיפור פני העיר, הרי שאסור לנשים להיות בעמדת שליטה.
טענתו הראשונה של הלברטל אינה עומדת במבחן המציאות ומקוממת במהותה. מחקרים רבים מצביעים על כך שיכולתן של נשים בהקשרים החברתיים כיום להגיע לעמדות שליטה, נמוכה בהרבה. די להביט לבחירות האחרונות לרשויות המקומיות בהן נבחרו שלוש נשים בלבד לעמוד בראש ראשות מקומית, וזאת במדינה שיש בה 256 רשויות כאלו. באופן מהותי הדברים מקוממים בהרבה. הלברטל השובניסט לא יכול לפענח את שילובן של נשים בעמדות כוח אלא מתוך תפיסה שהן מצטלמות טוב ומעוררות אמפתיה. יכולת הניהול שלהן, השקפותיהן, חוכמתן, תפיסות העולם שלהן ושלל כוחות נפש שונים נמחקים ברגע- אם יש אשה בעלת שררה היא כנראה נראית יפה בטלוויזיה.
טענתו השניה של הלברטל לוקה בחוסר יושר בסיסי. אם לא יתכן שנשים תקבלנה הכרעות בנושאים שישפיעו כמעט רק על גברים, הרי שבאותה מידה לא יתכן שגברים יקבלו החלטות בנושאים שמשפיעים רק על נשים. לא יתכן שרבנים יקבעו הלכה שתופסת לגבי נשים, לא יתכן שבבית הדין הרבני ישבו רק גברים, לא יתכן שגברים יכריעו מתי וכיצד אשה יכולה להשמיע את קולה. לא יתכן הרב הלברטל. גם מחוץ לעולם ההלכה המפלה יש להפעיל את אותו היגיון מעוות- לא יתכן שגבר יחליט לגבי אורך חופשת לידה ואפילו לא יתכן שגברים יקבלו החלטות לגבי מקצועות שהרוב הגדול של העוסקות בהן הן נשים, דוגמת חינוך, עבודה סוציאלית, סיעוד ועוד. הסיבה שהלברטל לא טוען זאת היא שהוא לא מתכוון ברצינות לטענתו שאסור שמגדר אחד ישלוט ברעהו אלא הוא פשוט משתמש בזה כתירוץ להמשך הדרה ואפליה.
מעבר לחוסר היושר הטמון בדבריו, הרי שהוא גם מניח שנשים כמעט לא נמצאות בתפקידים מסוימים באופן טבעי, ולא לוקח בחשבון שעובדה זו נוצרה גם בעקבות תהליכים חברתיים שהובילו אנשים כמותו.

בתוך מאמרו של הלברטל התחבאו סוגריים בהם הוא אמר: "כמה עוצמה יש בביטוי 'ראשת' המשקף את העידן הפוסט יהודי". בדברים אלה מנכס הלברטל לחושבים כמותו את היהדות כולה ויוצר משוואה שקרית שבה שובניזם=יהדות, פמיניזם=פוסט יהדות. בימים אלה רוב רובם של יהודי העולם מסרבים לשמור את ההלכה השוביניסטית ולהכנע לתכתיביה ויוצרים המשכיות שוויונית ליהדות. כיום נשים רבות לומדות ומלמדות תורה, פוסקות הלכה, כותבות מדרשים, מכהנות כרבות וכמובילות של קהילות יהודיות וחיות את חייהן המלאים מתוך עמדה שוויונית. תופעות אלה הן חלק בלתי נפרד מהיהדות ולא מבטאות יציאה ממנה. הלברטל פוגע בכולנו בהעמידו את היהדות על היסוד השוביניסטי, אבל אנחנו זוכרים תמיד שאלוהים ברא "את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א, כז). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה